Celtic-Elektro

Építő és Kereskedelmi KFT

Cégminősítés

Cégünk MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz.


Minőség-, és munkabiztonság politikai nyilatkozat (MIR-MEB)

A Celtic-Elektro Kft. célja, hogy kiemelkedő minőségű, biztonságos, ellenőrzött és folyamatosan fejlődő, magas technológiai színvonalat képviselő, a megrendelők igényeihez igazodó és a jogszabályi szabványi elvárásoknak is megfelelő, villamosipari kivitelezéshez kapcsolódó szolgáltatás nyújtása, melynek elérése érdekében:


• A régió dinamikusan fejlődő szolgáltatójaként, társaságunk hosszú távú stratégiája hogy az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ ISO 45001:2018 szabványok szerint a belső és külső tényezők figyelembevételével a kockázatértékelési szempontokra alapozva a MIR-MEBIR teljesítmény folyamatos javítására törekedve kívánjuk működtetni, ellenőrizni és fejleszteni folyamatainkat,

• El kell nyernünk vevőink bizalmát a folyamatosan felügyelt, „az eltérésekből tanuló”, gyorsan reagáló szolgáltatással, mely során cégünk arra törekszik, hogy munkatársaink több éves gyakorlatára és a munkahelyi kockázatok szabályozott keretek közt tartására támaszkodva az eltéréseket feltárja, és minőségjavító, a munkabalesetek és az egészségkárosodás elkerülésére törekedve, balesetmegelőző helyesbítő intézkedéseket foganatosítson,

• Munkatársaink oktatásával, telephelyünk, berendezéseink, szoftvereink, technológiáink folyamatos fejlesztésével és körültekintő kezelésével kívánjuk javítani a minőségi, biztonságos munkavégzést.

• Minden munkatársunkban tudatosítjuk az együttműködési igényünket, a kockázatalapú gondolkodást, a MIR-MEBIR rendszerdokumentációban leírtakat és politikánkat annak érdekében, hogy magas színvonalú tevékenységünk egybeessen megbízóink, hatóságok, munkatársaink, környezetünk és a társadalom elvárásaival, hogy csökkenthetőek legyenek a váratlan környezeti és munkabiztonsági, egészségügyi incidensek.

A villamosipari kivitelezéshezhez kapcsolódó tevékenységeink során elért eredményeink, és a felhalmozott tapasztalataink garanciát jelentenek, hogy társaságunk a térség meghatározó szolgáltatójaként, belföldi és nemzetközi piaci bővítéssel, elérje céljait.

• MIR-MEBIR rendszerünk kulcskérdése az elvárt minőség teljesítése, ezért munkatársaink mellett, alvállalkozóinktól és beszállítóinktól is megköveteljük ezen feltételek betartását.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             

2006 óta rendelkezünk ISO 9001 tanúsítvánnyal, a rendszer működtetése folyamatos volt.

Megrendelőink és a piac igényei szükségessé tették számunkra, hogy vállalkozásunk folyamatos fejlesztésével és az MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszer megújításával valamint az ISO 45001 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer bevezetésével megfeleljünk a legszélesebb vevői igényeknek.

Személyi feltételek

Társaságunk munkaerő bázisát 17 fős, jellemzően több szakmában jártas szakember alkotja. A műszaki, gazdálkodási, személyügyi, irányítási, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat az ügyvezető irányítja, helyi munkavezetők, valamint az adminisztratív munkatársak segítségével. Munkatársaink felelősek a rájuk bízott munkafeladatok előírásoknak megfelelő elvégzéséért. A vezetők és beosztottak konkrét feladatait a munkautasítások, illetve az egyes munkakörökre kidolgozott munkaköri leírások rögzítik.

Szervezeti és működési feltételek

A cég egyszerű, áttekinthető szervezeti rendben működik, ahol világosak, egyértelműek a feladatok és hatáskörök. A cég méretéből adódóan, az érdekeltségi viszonyok és a döntési mechanizmusok egyértelműek.

A társaságot a megfelelő végzettséggel, nagy gyakorlattal, tapasztalattal rendelkező Ügyvezető irányítja. Valamennyi munkatársunk megfelelő szakirányú végzettséggel, széleskörű szakmai tapasztalattal és ismeretekkel rendelkezik, a szervezet működését a megbízható, hatékony munkakapcsolatotok jellemzik, ami lehetővé teszi a cég dinamikus fejlődését.

A cég telephelye földrajzi értelemben előnyös ipari tevékenység végzésére (tradicionálisan ipari jellegű térség). A kapcsolatok ésszerű kihasználásával és a cég ismertségének növelésével folyamatos fejlődés tartható fent.

A cég Minőségirányítási Vezetője a feladat ellátásához szükséges végzettséggel és tanúsítvánnyal rendelkező munkatárs, aki feladatai ellátásához a kollégák mellett külső munkavédelmi szakember segítségét veszi igénybe.

Eszközellátottság

A cég tevékenységének végzéséhez szükséges eszközellátottság korszerű. Rendelkezésre áll valamennyi olyan berendezés, eszköz, amely lehetővé teszi a tevékenység magas színvonalú végzését. Az eszközök karbantartására, fejlesztésére az Ügyvezető nagy gondot fordít.

Stratégia:

A CELTIC-ELEKTRO KFT. a villamosipari kivitelezés meghatározó szolgáltatójaként, a megrendelők igényeit, elvárásait, valamint a folyamatai fejlesztésére irányuló törekvéseket figyelembe véve alakította ki az ISO 9001:2015 és ISO 45001 szabványok követelményeinek megfelelő rendszerét.

A minőség valamint a balesetmentes munkavégzésre irányuló szemlélet célja, hogy elkerüljük az eltéréseket, nemcsak a megbízások teljesítésében, hanem a belső szervezési folyamatokban is, így bepillantást nyerhetnek a vevők, az érdekelt felek és a hatóságok, hogy miként teszünk eleget a minőségi, incidensmentes, és szerződéses feltételeknek.

A vállalat vezetése folyamatos feladatnak tekinti a dolgozók MIR-MEBIR gondolkodásmódjának kialakítását a szolgáltatási folyamat minden fázisában, hogy szaktudásunkkal és hozzáértő működésünkkel javítsuk folyamaink minőségét és a biztonságos munkavégzés feltételeit.

A tevékenységekből adódó törvények, rendeletek, előírások, szabványok követelményeit folyamatosan úgy kell betartani, hogy az a hatóságok, jelenlegi és a potenciális megrendelők, alvállalkozók, beszállítók bizalmát is elnyerje.

Célunk, hogy kiváló minőségű, ellenőrzött és folyamatosan fejlődő, magas technológiai színvonalat képviselő tevékenységünkkel biztosítsuk megrendelőink igényeinek kielégítését, bizalmuk megerősítését. Ennek elérése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a villamosipari kivitelezéshez kapcsolódó technológiák, anyagok, eszközök, legújabb műszaki megoldásait, figyelembe véve az energia hatékonyságot, a fenntartható fejlődést és a megvalósulás környezetét is. A CELTIC-ELEKTRO KFT. küldetését az elkötelezett tulajdonosi kör és cégvezetés, valamint a magasan képzett szakemberek keltik életre.

A minőségpolitikai célkitűzéseket a MIR-MEB politikai nyilatkozat tartalmazza.